Přihláška

  Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou údaje (data) uvedené na přihlášce využívány pouze pro potřeby organizace a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  Kterou školičku si přejete navštěvovat?

  Organizační řád:

  1) Vyučování je celoroční – probíhá od září do června. ( 1 hod. týdně).
  2) Vyučování odpadá bez nároku na náhradu v době školních prázdnin vyhlášených ministerstvem školství a dále ve dny státem uznaných svátků.
  3) Školné se platí na celý rok, příp. ve dvou splátkách na začátku každého pololetí školního roku.
  4) Školné se nevrací, je přenosné, příp.se převádí na další pololetí.
  5) Vstupné na všechny akce pořádané školičkou není zahrnuto v ceně školného.
  6) Za osobní bezpečnost dětí odpovídá vyučující jen během vyučování.
  Mimo něj přebírají zodpovědnost rodiče nebo jimi pověřené osoby.
  7) Výuka není veřejná.
  8) U dítěte nejsou žádné vážné zdravotní potíže
  /příp.jaké a opatření - vyplní rodič v 1. výukové hodině/.
  9) Do výukových hodin se nebudou přijímat ( s ohledem na ostatní děti!! děti nemocné, nedoléčené nebo jinak zraněné).
  10) V hodinách je zakázáno natáčení a fotografování dětí ( mimo veřejné akce, příp. jen s předběžným souhlasem vedoucího kurzu!! ).